Administratie & Starters

Een (boekhoud-)administratie is niets anders dan het geordend weergeven van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Andere noodzakelijke gegevens en attesten (ondernemingsnummer, statuten, sociale zekerheid, personeel, contracten, leningen, .... ) maken de administratie volledig. De administratie is het geheugen van uw bedrijf waarbij u de meest belangrijkste gegevens, voor een verantwoorde bedrijfsvoering, direct kan terugvinden. Een goede administratie is dan ook een bron van informatie en de slagader van elke onderneming.

Statistieken hebben uitgewezen dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een grotere kans van slagen hebben.

Het bijhouden van een financiële administratie is vaak een tijdrovende en intensive bezigheid. Grotere administratieve klussen zoals jaarrekening, omzet- en inkomstenbelasting, loonadministratie worden dan ook vaak uitbesteed aan accountants, boekhouders of loonadministratiekantoren. Dit is niet voor niets, vaak komt er gespecialiseerde kennis bij kijken om een goede administratie te voeren. Het is daarom van groot belang om, zeker in de beginfase van de  onderneming, u zich te laten informeren door professionals op dit vakgebied. Na de start groeit de administratie met het bedrijf mee, uw deskundige zal u steeds verder informeren.

Diverse wetgevingen "verplichten" u om een goede administratie te voeren "volgens de aard en omvang van uw onderneming".  De geheelheid van de boekhouding wordt georganiseerd volgens "De wet op de boekhouding van 17 juli 1975". Een boekhoudkundige administratie wordt gevoerd op basis van goed geordende en correct opgemaakte verantwoordingsstukken. Om de bewijskracht ook in de toekomst te kunnen aantonen worden deze stukken best minimaal 7 jaren bewaard. Ook de belastingsdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van uw administratie. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, moet u de gegevens van onroerende zaken best vijftien jaar bewaren.

Untitled Document